G12. Taalevolutie, context, en de relatie daartussen
Een academiejaar door de ogen van een student Nederlands als Vreemde Taal (NVT)
Bart Deygers

Evaluatie & Toetsing, Doorstroom
Hoger Opgeleiden

Tijdens deze workshop bekijken we enkele concrete cases van internationale NVT-studenten aan Vlaamse universiteiten. We gaan na welke overeenkomsten er zijn tussen hun verhalen, zowel op vlak van taalevolutie, als op vlak van sociaal leven. Deze studenten volgden les in het Nederlands aan een Vlaamse universiteit, maar kregen geen aanvullende taallessen. Aan de hand van spreek- en schrijfprestaties van deze studenten doorheen hun eerste jaar aan de universiteit gaan we samen na hoe hun taal geŽvolueerd is. En door hun getuigenissen te lezen, zoeken we samen naar verklaringen voor die evolutie. Op basis hiervan proberen we concrete implicaties voor onze onderwijspraktijk te formuleren.

Bart Deygers is postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven.
E-mail: bart.deygers@kuleuven.be