F10. Werken aan actief burgerschap !

Lessen Maatschappelijke OriŽntatie in Vlaanderen en Brussel
AÔcha Madih

Dat gebeurt dagelijks in de lessen maatschappelijke oriŽntatie die in Vlaanderen en Brussel aan inburgeraars worden gegeven. In de lessen wordt actief en participatief gewerkt aan actief en gedeeld burgerschap, met en focus op gedeelde waarden en normen, die het samenleven in diversiteit mogelijk moeten maken. De lessen worden zoveel mogelijk in de eigen taal van de inburgeraars gegeven. Hoe dat concreet aangepakt wordt, hoe de leerkrachten hierbij ondersteund worden?

AÔcha Madih is Projectmanager Product en Dienstenontwikkeling Vorming bij het Agentschap Integratie en Inburgering in Brussel.en zelf leerkracht geweest.