E08. Nieuw Leven in de dagelijkse lespraktijk
Werken met audiovisueel materiaal in de Nt2-klas
Hilde Simoens & Griet Grypdock

Leermiddelen & Didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Alfabetisering/ Laaggeletterdheid

Nieuw Leven is een soap over de belevenissen van twee gezinnen die in een volkse buurt in Gent wonen. Een Vlaams gezin en een gemengd Vlaams-Afrikaans gezin komen in verschillende situaties terecht waarin ze zich moeten beredderen. In acht afleveringen met elk vijf acht korte fragmenten tonen we (taal)situaties waarmee anderstalige cursisten in hun dagelijks leven geconfronteerd worden en die ook in de lessen Nederlands op een basisniveau aan bod komen.
In deze workshop geven we eerst een korte voorstelling van de soap: het doel, de meerwaarde en de inhoud. Daarna stellen we de personages van het verhaal voor en demonstreren we aan de hand van een aantal fragmenten hoe we concreet werken met Nieuw Leven in de lessen. We bieden enkele interessante werkvormen en didactische tips aan en tegelijk ook de materialen die we zelf ontwikkelden om hiermee aan de slag te gaan.
De workshop is vooral praktijkgericht. Naast concrete input is er ook aandacht voor onderlinge gedachteuitwisseling en actieve inbreng van de deelnemers, die dan ook zelf een fragment kunnen uitwerken.
Tenslotte tonen we het beeldboek Feest!, een vervolgverhaal op Nieuw Leven.

Hilde Simoens is educatief medewerker bij Centrum voor Basiseducatie (CBE) Gent - Meetjesland Leieland.
Hilde.Simoens@cbe11.be of hilde.simoens37@gmail.com
Griet Grypdonck is educatief medewerker bij CBE Gent - Meetjesland - Leieland
Griet.Grypdonck@cbe11.be