D07. Toeleiding naar arbeid voor route 1 leerlingen 16+
Nicole Dubois & Hans van den Broek

Doorstroom
Isk/Okan

Een samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs Anderstaligen (VOAT), School 23 Eindhoven, en het Arbeidstoeleidingscentrum (ATC) van de Praktijkschool Eindhoven voor leerlingen die vanwege hun capaciteiten niet naar vervolgonderwijs kunnen doorstromen.
Er worden geen dromen afgepakt, maar er wordt wel reŽel naar de mogelijkheden van leerlingen gekeken. Als voorbereiding op de uitstroom krijgen de leerlingen beroepenoriŽntatie op school en gaan ze stage lopen in het ATC en daarbuiten. Het ATC biedt ook begeleiding bij het zoeken van werk. Er wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd. In deze workshop vertellen Nicole en Hans meer over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, wat de voordelen en knelpunten zijn en hoe het financieel geregeld is.

Hans van den Broek is coŲrdinator van de ATC Praktijkschool
E-mail: h.vandenbroek@sghetplein.nl
Nicole Dubois is Teamleider VOAT Eindhoven
E-mail: nma.dubois@summacollege.nl