D06. Meer dan lesjes Nederlands in OKAN
Ann Devos
ááá ááá
Didactiek & Leermiddelen
Isk/Okan

De jongste vluchtelingenstroom die sinds het najaar van 2015 Europa bijna letterlijk overspoelde bracht een heel andere dynamiek in OKAN. Leerkrachten in OKAN waren al wel wat gewend maar de uitdagingen die het afgelopen jaar binnensijpelden, zullen nog jaren hun effect hebben op ons onderwijs en daar moeten we ons terdege op voorbereiden.
Ook al stond werken aan welbevinden bovenaan het lijstje, nu is er de zorg voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren en van de leerkrachten in OKAN die belangrijker lijkt dan de taal leren. Zijn we daar voldoende op voorbereid, voor opgeleid? De roep om meer professionalisering, ondersteuning is zeer groot. In Vlaanderen worden lerende netwerken opgericht om daaraan het hoofd te bieden. En niet te vergeten... ons doel blijft om deze jongeren voor te bereiden op een verder traject in het reguliere onderwijs of op de arbeidsmarkt. Het is zoveel meer geworden dan lesjes Nederlands geven.

Ann Devos is stafmedewerker/co÷rdinatrice Okan bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
E-mailadres: ann.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen