D05. Peer2Peer
Makkelijker integreren dankzij een Buddy
Melek Usta

Doorstroom
ISK/OKAN

De inzet van Buddy’s maakt het nieuwkomers makkelijker om aansluiting te vinden op hun nieuwe school en helpt hen snel en veilig te integreren in de Nederlandse samenleving. Vaak is de drempel naar een leeftijdsgenoot kleiner dan naar een docent of mentor en is het prettig dat er een leeftijdsgenoot is die kan helpen bij het wegwijs worden op school en daarbuiten. De rol van Buddy wordt opgepakt door reguliere bovenbouw leerlingen of gevorderde Isk-leerlingen die eerst opgeleid worden voordat ze gekoppeld worden aan een (recent) ingestroomde Isk-leerling. Inmiddels doen er landelijk twintig scholen mee en de eerste ervaringen zijn zeer positief. In deze workshop vertellen docenten en leerlingen hun ervaringen en hoort u van Melek Usta, initiatiefnemer Peer2Peer, hoe u als school gebruik kunt maken van fondsen die beschikbaar zijn om deze Peer Buddy Nieuwkomers rol ook op uw school in te voeren.

Melek Usta is de oprichtster van wervingsbureau Colourful People, werd in 2006 uitgeroepen tot Zwarte Zakenvrouw van het jaar en initiatiefnemer van Peer2peer. Ze is sinds 2000 betrokken bij het onderwijs in verschillende rollen. Als toezichthouder, trainer, coach en adviseur.
E-mail: m.usta@peer2peer-edu.nl