D01. Okans op het web
Een webwinkel maken met analfabete anderstalige nieuwkomers       Lestrofee 2017 Top 3
Machteld Hauben & Charlotte Schreuers

Leermiddelen & didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Alfabetisering/ Laaggeletterdheid, ISK/Okan, alle doelgroepen

Met analfabete adolescente anderstalige nieuwkomers een online winkel opzetten? Het kan!
Bovendien biedt zo'n project veel kansen op het vergroten van de (digitale) geletterdheid en ondernemingszin van deze jongeren.
Het afgelopen schooljaar heeft het Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven samen met haar Leuvense partner vzw Link in de Kabel de handen in elkaar gestoken om zo'n project in goede banen te leiden. Het CTO ontwikkelde krachtige digitale opdrachten die de leerlingen op weg hielpen om de winkel vorm te geven. Hiervoor moesten de jongeren met elkaar discussiėren, mailtjes schrijven, tekstjes maken voor de website, een facebookpagina ontwerpen, reclame maken, geld beheren, en andere. Bovendien werden de leerkrachten intussen gesterkt in het gebruik van krachtige taken en digitale tools doorheen hun lessen.
In deze workshop krijg je op interactieve wijze meer inzicht in het verloop, de begeleiding en de eindresultaten van dit project.

Doelgroep: alfabetisering, maar ook geschikt voor alle doelgroepen

Machteld Hauben is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO KU Leuven).
E-mail: Machteld.Hauben@kuleuven.be  
Charlotte Schreuer is mediacoach bij Link in de Kabel, Organisatie voor maatschappelijk werk in Leuven.
E-mail: info@lidk.be