A06. Koprollen in Nt2
Behoeftegericht werken met rollen
Matthias Vienne
áá áááá
Klassenmanagement & Differentiatie, 21eeeuwse vaardigheden
Alle doelgroepen

Sinds 2015 zijn de nieuwe opleidingsprofielen voor het Nt2-onderwijs in Vlaanderen aanleiding om op zoek te gaan naar manieren om flexibeler in te spelen op de eigen (leer)kenmerken van een divers cursistenpubliek.
EÚn manier om die diversiteit te proberen te vatten in het taalonderwijs zijn de rollen die onze cursisten wensen te vervullen in hun leven en in deze samenleving. Deze benadering legt meteen de verbinding tussen taallessen en participatie, tussen taalleren en het dagelijks leven en de aspiraties van de cursisten.
Ook didactisch schuilen in deze benadering heel wat mogelijkheden voor een effectieve tweedetaalverwerving. In deze presentatie illustreert Matthias Vienne dit aan de hand van de concrete aanpak in de opleiding Nt2 van Crescendo CVO (Mechelen).

Matthias Vienne is, naast bestuurslid van tijdschrift Les, Pedagogisch-didactische co÷rdinator Nt2 en Talen bij Crescendo CVO Mechelen.
E-mail: matthias.vienne@skynet.be