sponsors
De nominaties voor de Lestrofee

In totaal zijn er 20 projecten voorgedragen. De jury heeft daaruit een top-drie geselecteerd.
Er zijn ook twee eervolle vermeldingen.

De top-drie in alfabetische volgorde:

MOOC (massive open online course)
Rijksuniversiteit Groningen, Talencentrum
Cursisten over de hele wereld maken in de cursus kennis met de Nederlandse taal en cultuur en leren in drie weken de basisbe-ginselen van het Nederlands. De cursus is gratis en niet gebonden aan tijd en plaats. Ze biedt de mogelijkheid tot digitale interactie tussen de studenten en docenten. Het was de eerste intro-ductiecursus in een vreemde taal die vanaf nul tot A1- werd aangeboden via het platform Futurelearn. Er hebben tot nu toe al meer dan 130.000 deelnemers aan meegedaan. Vluchtelingen en andere buitenlanders in Nederland kunnen op deze manier al kennis maken met het Nederlands en internationale studenten die naar Nederland komen kunnen zich alvast een beetje voorbereiden.

Nedbox
Nederlandse Taalunie e.a.
NedBox.be is een digitaal platform waar cursisten Nt2 24/7 ongeacht hun scholings-graad, op eigen initiatief en op basis van eigen interesses Nederlands kunnen leren vanuit authentieke, realistische taaltaken. Het platform biedt geactualiseerde, frisse, functionele en geïntegreerde items en oefeningen aan, die zowel in de context van het formele als van het non-formele leren bruikbaar zijn.

Okans op het web
Centrum voor Taal en Onderwijs, Katholieke Universiteit Leuven
Webwinkelproject met niet- of andersgealfbetiseerde adolescente anderstalige nieuwkomers dat kansen biedt voor de ontwikkeling van taalvaardigheid en digitale competenties. In het succesproject Okans op het Web slagen nieuwkomers en hun leerkrachten erin om te werken aan taalvaardigheid, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en ondernemingszin in de opstart en uitbouw van hun eigen webwinkel. Eigenaarschap van de webwinkel ligt bij de leerlingen: de leerlingen kiezen wat er aangeboden wordt, bepalen look en feel en de doelgroep.

De eervolle vermeldingen:

Eenvoudig Communiceren.
Deze uitgeverij heeft in de loop der jaren gezorgd voor een schat aan begrijpelijk taalaanbod van een constante, hoge kwaliteit dat NT2-leerders zelfstandig kunnen lezen. Daarnaast maken de teksten de Nederlandse cultuur, geschiedenis, gebruiken en gewoonten toegankelijk voor taalleerders van uiteenlopende niveaus.

Als ik mis. De verhalen van Valentina, een samenwerkingsproject tussen een groep anderstalige vrouwen en een aantal vrouwelijke gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis. De jury is vooral onder de indruk van de manier waarop zij met elkaar, zonder dat zij elkaar ooit zagen, onder begeleiding van professionals een raamvertelling hebben samengesteld. Het eindresultaat laat zien hoe ook een kleinschalig project grote kwaliteit kan hebben, met veel respect voor de betrokken doelgroepen.